Eines de l'usuari

Eines del lloc


tutorials:arduino:05_arduino_motors:25_accelstepper

AccelStepper

Amb la llibreria AccelStepper podem fer que vagin dos motors simultaniament i amb acceleracions.

http://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/

http://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/AccelStepper-1.59.zip

Resum(xulla). accelstepper_cheat.pdf

Amb acceleració

#include <AccelStepper.h>
#define HALFSTEP 8

// motor pins
#define motorPin1 A2   // IN1 on the ULN2003 driver 1
#define motorPin2 A3   // IN2 on the ULN2003 driver 1
#define motorPin3 A4   // IN3 on the ULN2003 driver 1
#define motorPin4 A5  // IN4 on the ULN2003 driver 1

#define motorPin5 8   // IN1 on the ULN2003 driver 2
#define motorPin6 9   // IN2 on the ULN2003 driver 2
#define motorPin7 10  // IN3 on the ULN2003 driver 2
#define motorPin8 11  // IN4 on the ULN2003 driver 2

// Initialize with pin sequence IN1-IN3-IN2-IN4 for using the AccelStepper with 28BYJ-48
AccelStepper stepper1(HALFSTEP, motorPin1, motorPin3, motorPin2, motorPin4);
AccelStepper stepper2(HALFSTEP, motorPin5, motorPin7, motorPin6, motorPin8);


void setup() {
 // Units: position functions have units of STEPS, speed related functions have units of STEPS/SEC

 stepper1.setMaxSpeed(200.0);
 stepper2.setMaxSpeed(200.0);
 stepper1.setAcceleration(100.0);
 stepper2.setAcceleration(100.0);
 
 stepper1.moveTo(2400);
 stepper2.moveTo(2400);
 
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 
  stepper1.run();
  stepper2.run();
}

Altre exemple:

#include <AccelStepper.h>
#define HALFSTEP 8

// motor pins
#define motorPin1 A2   // IN1 on the ULN2003 driver 1
#define motorPin2 A3   // IN2 on the ULN2003 driver 1
#define motorPin3 A4   // IN3 on the ULN2003 driver 1
#define motorPin4 A5  // IN4 on the ULN2003 driver 1

#define motorPin5 8   // IN1 on the ULN2003 driver 2
#define motorPin6 9   // IN2 on the ULN2003 driver 2
#define motorPin7 10  // IN3 on the ULN2003 driver 2
#define motorPin8 11  // IN4 on the ULN2003 driver 2

// Initialize with pin sequence IN1-IN3-IN2-IN4 for using the AccelStepper with 28BYJ-48
AccelStepper stepper1(HALFSTEP, motorPin1, motorPin3, motorPin2, motorPin4);
AccelStepper stepper2(HALFSTEP, motorPin5, motorPin7, motorPin6, motorPin8);


void setup()
{ 
  stepper1.setMaxSpeed(200.0);
  stepper1.setAcceleration(200.0);
  stepper1.moveTo(1000);
  
  stepper2.setMaxSpeed(200.0);
  stepper2.setAcceleration(200.0);
  stepper2.moveTo(1000);
}
void loop()
{
  // Change direction at the limits
  if (stepper1.distanceToGo() == 0)
    stepper1.moveTo(-stepper1.currentPosition());
  if (stepper2.distanceToGo() == 0)
    stepper2.moveTo(-stepper2.currentPosition());
  stepper1.run();
  stepper2.run();
}

Sense acceleració

run() es amb acceleració i runSpeed() es sense acceleració. El setSpeed() cal posar-lo al loop() i el setMaxSpeeed() al setup()

Exemple sense acceleració:

senseAccel.ino
#include <AccelStepper.h>
#define HALFSTEP 8
 
// motor pins
#define motorPin1 A2   // IN1 on the ULN2003 driver 1
#define motorPin2 A3   // IN2 on the ULN2003 driver 1
#define motorPin3 A4   // IN3 on the ULN2003 driver 1
#define motorPin4 A5  // IN4 on the ULN2003 driver 1
 
#define motorPin5 8   // IN1 on the ULN2003 driver 2
#define motorPin6 9   // IN2 on the ULN2003 driver 2
#define motorPin7 10  // IN3 on the ULN2003 driver 2
#define motorPin8 11  // IN4 on the ULN2003 driver 2
 
// Initialize with pin sequence IN1-IN3-IN2-IN4 for using the AccelStepper with 28BYJ-48
AccelStepper stepper1(HALFSTEP, motorPin1, motorPin3, motorPin2, motorPin4);
AccelStepper stepper2(HALFSTEP, motorPin5, motorPin7, motorPin6, motorPin8);
 
 
void setup() {
 // Units: position functions have units of STEPS, speed related functions have units of STEPS/SEC
 
 stepper1.setMaxSpeed(500.0);
 stepper2.setMaxSpeed(500.0);
 // stepper1.setAcceleration(100.0);
 // stepper2.setAcceleration(100.0);
 
 
 stepper1.moveTo(4096);
 stepper2.moveTo(4096); 
 
}
 
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
  stepper1.setSpeed(10.0);
  stepper2.setSpeed(10.0);
  stepper1.runSpeed();
  stepper2.runSpeed();
}

Sense acceleració però amb destí

Amb runSpeed() la velocitat es constant però no para al destí, per parar al destí cal runSpeedToPosition

runSpeedToPosition.ino
#include <AccelStepper.h>
#define HALFSTEP 8
 
// motor pins
#define motorPin1 A2   // IN1 on the ULN2003 driver 1
#define motorPin2 A3   // IN2 on the ULN2003 driver 1
#define motorPin3 A4   // IN3 on the ULN2003 driver 1
#define motorPin4 A5  // IN4 on the ULN2003 driver 1
 
#define motorPin5 8   // IN1 on the ULN2003 driver 2
#define motorPin6 9   // IN2 on the ULN2003 driver 2
#define motorPin7 10  // IN3 on the ULN2003 driver 2
#define motorPin8 11  // IN4 on the ULN2003 driver 2
 
// Initialize with pin sequence IN1-IN3-IN2-IN4 for using the AccelStepper with 28BYJ-48
AccelStepper stepper1(HALFSTEP, motorPin1, motorPin3, motorPin2, motorPin4);
AccelStepper stepper2(HALFSTEP, motorPin5, motorPin7, motorPin6, motorPin8);
 
 
void setup() {
 // Units: position functions have units of STEPS, speed related functions have units of STEPS/SEC
 
 stepper1.setMaxSpeed(500.0);
 stepper2.setMaxSpeed(500.0);
 // stepper1.setAcceleration(100.0);
 // stepper2.setAcceleration(100.0);
 
 
 stepper1.moveTo(100);
 stepper2.moveTo(100);
 
}
 
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
  stepper1.setSpeed(10.0);
  stepper2.setSpeed(10.0);
  stepper1.runSpeedToPosition();
  stepper2.runSpeedToPosition();
}
tutorials/arduino/05_arduino_motors/25_accelstepper.txt · Darrera modificació: 2019/05/19 13:54 per crevert