Eines de l'usuari

Eines del lloc


start

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
start [2018/07/08 14:04]
crevert computational thinking
start [2019/01/27 22:07] (actual)
crevert ap adults
Línia 1: Línia 1:
-===== NOTICIES - IDEES  =====+===== ControlOnLine.net ​ =====
  
-Nova teoria per fer currículums. Els actuals estan basats amb el constructivisme que te 2 principals carències: 
  
-1Que es basa en que els alumnes ja tenen uns coneixements anteriors. Cadascun diferent. Impossible si tens molts alumnes+Dedicarem aquesta wiki a tutorials d'​Arduino,​ Processing i FreeCAD, amb finalitat de construir les nostres maquines CNC i robotsNo estem inventant res, seguim el moviment **maker**, i l'​adaptem al currículum de electromecànica - mecatrònica. En realitat el que fem es englobar una gran quantitat de teories i metodologies didàctiques com STEAM, Computer Learning, metodologia basada ​en projectes o en problemes, etc i l'​englobem amb la metodologia maker. Que tracta de construir una màquina, a ser possible una màquina ​que en serveixi per construir altres màquines, o fabricar alguna cosa, com per exemple, Impressores 3D, CNC per construir circuits electrònics(PCB),​ que després es poden utilitzar al diversos muntatges de robots(manipuladors)Es aquest sistema maker sobretat per la formació de persones adultes que apren mes de les coses que fan(make) que de les que puguin llegir o escoltar:
  
-2. El constructivisme ens diu +{{ ::como-aprendemos-los-adultos-1-638.jpg?​300 |}}
-  * Basat amb l'​autoaprenentatge +
-  * Col·laboratiu +
-  * Per projectes(iniciativa pròpia) +
-**Com fas els projectes?​** __No tens cap guia__, el problema del constructivisme es que no te cap guia, en teoria el professor ha d'​estar atent a les carències de l'​alumnat. Al final acaben copiant d'​internet...:-(+
  
-{{ ::​computationalthinkingproductlogo-600x600.png?​nolink&​600 |}} 
  
  
  
-Kit basic per muntar un sensor temperatur-soroll ​ i enviar les dades amb el protocol mqtt a un servidor que visualitzaria i emmagatzemaria les dades, **hi ha una llibreria AT-commands(ESP8266) a mqtt**. 
  
-{{ ::​captador_dades_mqtt.png?​nolink&​600 |}} +Per posar un exemple del que seria la meva idea, aquest curs maker d'una universitat de Florida, [[http://​makecourse.weebly.com/​schedule.html]]
  
-He de fer un apartat electrònica bàsica, o kit basic arduino: (resistencies,​ diodes, proto-board, ​...)+Que pense es una bona forma de preparar-nos per la revolució industrial 4.0:
  
-{{ ::codi_resistencies.jpg?400 |}}+|{{ ::hacia-la-industria-4.0-min.png?​400 |}}|{{ ::​industry-4.0.jpg?400 |}}|
  
 +{{ ::​industria_4.0.pdf |}}
  
-Amb barres o varilles llises i roscades puc fer qualsevol cnc i robot paral·lel. ​ 
  
-{{ :​public:​projectes:​modular_desktop_cnc_machines.mp4 |}} 
  
 +===== Arduino =====
  
-GRAFCET A LADDER SENSE SET-RESET+Amb [[tutorials:​arduino:​00_arduino_basic|Arduino bàsic]] presentem al mateix temps que els principis de l'​electricitat(corrent,​ resistències...) i la electrònica els principis de programació(ComputerThinkg). Una vegada tenim els coneixements bàsics podem ampliar amb [[tutorials:​arduino:​05_arduino_motors|Arduino motors]], arduino_IoT,​ arduino_cnc arduino_processing. Aqui un conjunt d'​exemples,​ per un dels creadors {{ ::​arduino_processing-davidcuartielles.pdf |}} 
 +===== FreeCAD =====
  
-<note tip>De fet podem passar ​de GRAFCET A LADDER SENSE SET-RESET**Utilitzan només bobibes**Com explica aquest pdf {{ ::​grafcet-ladder-sense-sets-ni-resets.pdf |}}</​note>​+Amb freeCAD tinguem una eina molt completa i lliure, multiplataforma... ​de disseny 3D(impresores3D,​ CNC, robòtica ...).
  
-<note tip>Com es un set un reset a la lògica cablada?<​/note>+En aquest apartat també farem CAM i/o CNC. 
 +===== Processing =====
  
 +Amb processing podem aprendre a programar. I pot servir-nos per posar interface gràfic als programes d'​arduino.
  
 +Exemple:
 +[[https://​medium.com/​@ProcessingOrg/​suacode-breaking-the-coding-barrier-in-africa-with-smartphones-f41a3e432199]]
  
 +[[https://​github.com/​Suacode-app/​Suacode/​blob/​master/​README.md]]
 +===== Robotica =====
  
-{{ ::​set-reset-cablada.png?​400 |}} +La utilitzant com a eines, FreeCAD, Arduino, Processing ​ fabricarem ​un scara(hardware i firmware), ​que mes endavant podem controlar amb una RaspberryPI,​ i amb protocols com el MODBUSviso artificial...inclús ​com a colofó instal·lar-li el sistema operatiu ROS, que es que està implantant-se a tots el robots a nivell experimental i que es lliure, podria ser el linux del robots?
- +
-<note tip>​**Autòmat** es una màquina d'​estats finits determinista.</​note>​ Com per exemple ​un ascensor sabem el que passarà quan pitgem el 2 i estiguem al 0. Si fos una màquin ​amb inteligència artificial no caldria que pitjarem ​el 2però segur que ens enviaria al 2? +
- +
- +
- +
-<note tip>No comenceu a programar amb un arxiu nou, editeu un ja fetAixí veiem la importància del codi obert.</​note>​ +
- +
-Interessants enllaços:​ +
- +
-[[https://​all3dp.com/1/best-cheap-diy-3d-printer-kit/​ | Les 20 millors impresores DIY]] +
- +
-[[https://​m.all3dp.com/​1/​free-stl-files-3d-printer-models-3d-print-files-stl-download/​ | Millors llocs per trobar .stl]] +
- +
-==== Ultims canvis ==== +
- +
-{{changes>​15}}+
  
  
  
start.1531051489.txt.gz · Darrera modificació: 2018/07/08 14:04 per crevert