Eines de l'usuari

Eines del lloc


start

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
start [2018/07/08 14:04]
crevert computational thinking
start [2018/09/14 15:45] (actual)
crevert [FreeCAD]
Línia 1: Línia 1:
-===== NOTICIES - IDEES  =====+===== ControlOnLine.net ​ =====
  
-Nova teoria per fer currículums. Els actuals estan basats amb el constructivisme que te 2 principals carències:+Tècniques clau del __**pensament computacional**__ (Computational Thinking):
  
-1. Que es basa en que els alumnes ja tenen uns coneixements anteriors. Cadascun diferent. Impossible si tens molts alumnes+1. **Descomposició**:​ consisteix a dividir un problema 
 +complex ​en parts més petites i manejables.
  
-2. El constructivisme ens diu +2. **Reconeixement de patrons**: cercar semblances entre els diferents problemes o dins un mateix 
-  ​Basat amb l'​autoaprenentatge +problema.
-  ​Col·laboratiu +
-  ​Per projectes(iniciativa pròpia) +
-**Com fas els projectes?​** __No tens cap guia__, el problema ​del constructivisme es que no te cap guia, en teoria el professor ha d'​estar atent a les carències de l'​alumnatAl final acaben copiant d'​internet...:​-(+
  
-{{ ::computationalthinkingproductlogo-600x600.png?​nolink&​600 |}}+3. **Algoritmes**desenvolupar una solució al problema pas a pas, o les instruccions a seguir per 
 +a resoldre un problema, com si d'un programa d'​ordinador es tractara.
  
 +4. **Abstracció**:​ Una vegada resolt el problema, traure les parts menys importats ​ i centra-se en l'​algoritme aplicat i com aquest algoritme podria solucionar altres problemes semblants.
  
 +{{ ::​computationalthinkingproductlogo-600x600.png?​350 |}}
  
-Kit basic per muntar un sensor temperatur-soroll ​ i enviar les dades amb el protocol mqtt a un servidor que visualitzaria i emmagatzemaria les dades, **hi ha una llibreria AT-commands(ESP8266) a mqtt**.+===== Arduino =====
  
-{{ ::captador_dades_mqtt.png?​nolink&​600 ​|}} +Amb [[tutorials:arduino:00_arduino_basic|Arduino bàsic]] presentem al mateix temps que els principis de l'​electricitat(corrent,​ resistències...) i la electrònica els principis de programació(ComputerThinkg). Una vegada tenim els coneixements bàsics podem ampliar amb [[tutorials:​arduino:​05_arduino_motors|Arduino motors]], arduino_IoT,​ arduino_cnc arduino_processing. Exemple: [[https://​www.youtube.com/​playlist?​list=PLGs0VKk2DiYx6CMdOQR_hmJ2NbB4mZQn]]
  
-He de fer un apartat electrònica bàsica, o kit basic arduino: (resistencies,​ diodes, proto-board,​ ...)+===== FreeCAD =====
  
-{{ ::​codi_resistencies.jpg?400 |}}+Amb freeCAD tinguem una eina molt completa i lliure, multiplataforma... de disseny 3D(impresores3D,​ CNC, robòtica ...).
  
 +===== Processing =====
  
-Amb barres o varilles llises i roscades puc fer qualsevol cnc i robot paral·lel+Amb processing podem aprendre a programar. I pot servir-nos per posar interface gràfic als programes d'​arduino.
  
-{{ :public:projectes:​modular_desktop_cnc_machines.mp4 |}}+Exemple: 
 +[[https://medium.com/​@ProcessingOrg/​suacode-breaking-the-coding-barrier-in-africa-with-smartphones-f41a3e432199]]
  
 +[[https://​github.com/​Suacode-app/​Suacode/​blob/​master/​README.md]]
 +===== ROS-Robotica =====
  
-GRAFCET A LADDER SENSE SET-RESET +La utilitzant com eines, FreeCAD, Arduino, Processing ​ROS(Robotic Operating System) Sistema operatiu basat en Linux(Ubuntu) ​que es un standard del la robòtica i la Inteligència Artificial(IA).
- +
-<note tip>De fet podem passar de GRAFCET A LADDER SENSE SET-RESET. **Utilitzan només bobibes**. Com explica aquest pdf {{ ::​grafcet-ladder-sense-sets-ni-resets.pdf |}}</​note>​ +
- +
-<note tip>Com es un set i un reset la lògica cablada?</​note>​ +
- +
- +
- +
- +
-{{ ::​set-reset-cablada.png?​400 |}} +
- +
-<note tip>​**Autòmat** es una màquina d'​estats finits determinista.</​note>​ Com per exemple un ascensor sabem el que passarà quan pitgem el 2 estiguem al 0. Si fos una màquin amb inteligència artificial no caldria ​que pitjarem el 2, però segur que ens enviaria al 2? +
- +
- +
- +
-<note tip>No comenceu a programar amb un arxiu nou, editeu un ja fet. Així veiem la importància del codi obert.</​note>​ +
- +
-Interessants enllaços:​ +
- +
-[[https://​all3dp.com/​1/​best-cheap-diy-3d-printer-kit/​ | Les 20 millors impresores DIY]] +
- +
-[[https://​m.all3dp.com/​1/​free-stl-files-3d-printer-models-3d-print-files-stl-download/​ | Millors llocs per trobar ​.stl]] +
- +
-==== Ultims canvis ==== +
- +
-{{changes>​15}} +
  
  
start.1531051489.txt.gz · Darrera modificació: 2018/07/08 14:04 per crevert