Eines de l'usuari

Eines del lloc


start

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
start [2018/04/10 10:34]
crevert
start [2018/10/12 10:57] (actual)
crevert [ROS-Robotica]
Línia 1: Línia 1:
-===== NOTICIES - IDEES  =====+===== ControlOnLine.net ​ =====
  
-<note tip>De fet podem passar de GRAFCET A LADDER SENSE SET-RESET. ​**Utilitzan només bobibes**. Com explica aquest pdf {{ ::​grafcet-ladder-sense-sets-ni-resets.pdf |}}</​note>​+Tècniques clau del __**pensament computacional**__ (Computational Thinking):
  
-<note tip>Com es un set un reset a la lògica cablada?</​note>​+1. **Descomposició**:​ consisteix a dividir ​un problema 
 +complex en parts més petites ​manejables.
  
 +2. **Reconeixement de patrons**: cercar semblances entre els diferents problemes o dins un mateix
 +problema.
  
-{{ ::set-reset-cablada.png?400 |}}+3. **Algoritmes**desenvolupar una solució al problema pas a pas, o les instruccions a seguir per 
 +a resoldre un problema, com si d'un programa d'​ordinador es tractara.
  
-<note tip>**Autòmat** es una màquina d'​estats finits determinista.</​note>​ Com per exemple un ascensor sabem el que passarà quan pitgem el 2 estiguem al 0Si fos una màquin amb inteligència artificial no caldria que pitjarem el 2, però segur que ens enviaria al 2?+4. **Abstracció**: Una vegada resolt ​el problema, traure les parts menys importats  ​centra-se en l'​algoritme aplicat i com aquest algoritme podria solucionar altres problemes semblants.
  
  
 +{{ ::​computationalthinkingproductlogo-600x600_inv.png?​400 |}}
  
-<note tip>No comenceu a programar amb un arxiu nou, editeu un ja fet. Així veiem la importància del codi obert.</​note>​+===== Arduino =====
  
-Interessants enllaços:+Amb [[tutorials:arduino:​00_arduino_basic|Arduino bàsic]] presentem al mateix temps que els principis de l'​electricitat(corrent,​ resistències...) i la electrònica els principis de programació(ComputerThinkg). Una vegada tenim els coneixements bàsics podem ampliar amb [[tutorials:​arduino:​05_arduino_motors|Arduino motors]], arduino_IoT,​ arduino_cnc arduino_processing. Exemple: [[https://​www.youtube.com/​playlist?​list=PLGs0VKk2DiYx6CMdOQR_hmJ2NbB4mZQn]]
  
-[[https://​all3dp.com/​1/​best-cheap-diy-3d-printer-kit/​ | Les 20 millors impresores DIY]]+===== FreeCAD =====
  
-[[https://m.all3dp.com/​1/​free-stl-files-3d-printer-models-3d-print-files-stl-download/​ | Millors llocs per trobar ​.stl]]+Amb freeCAD tinguem una eina molt completa i lliure, multiplataforma... de disseny 3D(impresores3D,​ CNC, robòtica ...).
  
-==== Ultims canvis ​====+===== Processing =====
  
-{{changes>​15}}+Amb processing podem aprendre a programar. I pot servir-nos per posar interface gràfic als programes d'​arduino.
  
 +Exemple:
 +[[https://​medium.com/​@ProcessingOrg/​suacode-breaking-the-coding-barrier-in-africa-with-smartphones-f41a3e432199]]
  
 +[[https://​github.com/​Suacode-app/​Suacode/​blob/​master/​README.md]]
 +===== ROS-Robotica =====
 +
 +La utilitzant com a eines, FreeCAD, Arduino, Processing i ROS(Robotic Operating System) Sistema operatiu basat en Linux(Ubuntu) que es un standard del la robòtica i la Inteligència Artificial(IA). He trobat aquest que ja funciona amb ROS (RaspberryPI,​ arduino i ROS, MODBUS). Molt interessant. [[https://​niryo.com/​]] els altres que conec moveo, thor, scara crec que porten el Marlin modificat.
  
start.1523349273.txt.gz · Darrera modificació: 2018/04/10 10:34 per crevert