Eines de l'usuari

Eines del lloc


public:projectes:cnc:fresadores:cnc1610

CNC1610

Son les típiques impresores d'alliexpres CNC1610, CNC3018, el segons nombre son la grandària.

Aquí una versió parmètrica(canviant el full de calcul canvia la grandaria,amb freeCAD). L'autor es AngelLM el de robot thor.

angellm-parametriccnc.zip

També he trobat en aquesta wiki informació, i arxius com els esquemes, el firmware(sense el codi font), i nocions del GRBL, que he pogut llegir que els finals de cursa per defecte estan en pullup, la senyal marcarà 5V, si li donem GND, entendrà que es el final de cursa.

He trobat aquest video:

https://www.youtube.com/watch?v=XfhlZuw5mDs

i altre programa que fa GCODEs

https://github.com/blinkenlight/GCAM/wikigcam-master.zip

que va costar-me d'instal·lar per no seguir les instruccions:

Unfortunately there are no pre-built binaries for Linux at this time. However, once the dependencies (the tools “autoconf” and “libtool” and the libraries “libgtk2.0-dev” and “libgtkglext1-dev”) are installed, it should be straightforward to build directly from source with the usual “autoreconf -visf”, “./configure”, “make” and “make install”.

I el programa que utilitza per enviar el el codi es el Candle:

https://github.com/Denvi/Candle : candle_1.1.7.tar.gz

L'utilitza tant per a la fresa com per al lasser:

El gcode del iphone

GRBL

Aquesta fresadora porta el GRBL0.9, el software per eviar-le les instruccions:

Configuracions

$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=5 (dir port invert mask:00000101)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=800.000 (x, step/mm)
$101=800.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
$110=800.000 (x max rate, mm/min)
$111=800.000 (y max rate, mm/min)
$112=500.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
ok

Amb finals de cursa

Aquí amb finals de cursa i actualització:

Menno de Graaf LaserWeb/CNCWeb 21 d’ag., 19:16 After a long time I continued with my chinese CNC1610. * Installed stock GRBL 1.1f on the Woodpecker pcb * Added limit/homing switches * Tested z-probing * Great machine with LaserWeb4 It turns out that the Woodpecker pcb that is part of the kit contains an Arduino Nano with bootloader. So I installed GRBL from https://github.com/gnea/grbl and it runs perfectly fine, also with LaserWeb4 And: the Woodpecker CNC has a connector where most of the Arduino pins are available. Pictures below show how I used these to connect limit/homing switches to the machine. The Arduino A5 pin is also available on the connector to mount a cheap chinese probe, which also works nicely. Still having to get more experience with real processing, but the basic machine is now almost ready to go. Hope this gives others some inspiration

public/projectes/cnc/fresadores/cnc1610.txt · Darrera modificació: 2017/08/22 16:35 per crevert