Eines de l'usuari

Eines del lloc


public:motors_electrics:start

Estic fent un curs de introducció a les màquines elèctriques per a molta gent amb poc temps ni recursos i he fet una tasca de simplificació, i crec que es un esquema perfecte per explicar el funcionament de les màquines elèctriques, sobretot les asíncrones:

Mitjançant fitxes i problemes.

N1. Repàs de fisica de màquines.(Conversió electro-mecànica)

A1. Força-Parell(Moment)

A2. Distancia lineal, revolucions

A2. Potencia mecànica

A3. Potencia Elèctrica

A4. Rendiment

A5. Placa de característiques d'una màquina.

N2. Electromagnetisme. Bobinatge de màquines elèctriques.

A1. FBI. Un conductor. Una bobina.

A2. Estator, ranures. Un pol i una fase.

A3. Un pol. 3 Fases.

A4. Dos pols. 3 Fases.

A6. Connexió exterior. Caixa de borns.

A7. Connexió Estrella, connexió triangle.

A5. Rotor.

NA3. Altres motors

A1. Universal.

A2. Pas a pas.

N4. Connexionat de màquines(Asíncrona, universal i pas a pas)

A1: Arrancada.

A2: Inversió de gir.

Aquests llibres de la IOC poden servir de teoriamaquines_de_ca_.pdfmant_i_segur_maquines_de_ca_part2-2.pdf

Màquina que converteix l'energia elèctrica a energia mecànica normalment de rotació:

Tipus Motor Asincrona/induccio Sincrona/Servo Pas a pas DC-Classic/ Universal
EstatorAC-trifasic AC (DC antics) DCAC/DC
Rotor Curtcircuit(Inducció) imants imants Bobinat/col·lector delgues
Cost baix alt baix baix
Control velocitat possible amb inveters (veriadors de freqüencia) Amb Driver propi/exclussiu Amb qualsevol driver Porporcional a la tensió
Control parell Possible V/F o vectorial SI NO Proporcional al corrent
Us industrial General màquines moviment fluids; compressors, bombes, ventiladors… Control velocitat-posició, robòtica, control d'eixos Control de posició, eixos Maquines Eina portàtils, trepant, caladora…

public/motors_electrics/start.txt · Darrera modificació: 2017/06/18 18:17 (edició externa)