Eines de l'usuari

Eines del lloc


public:linux:raspberry_pi:nginx:wordpress

Wordpress + Borsa de treball

Quan tingui temps fare una explicació més detallada però aquí deixe els enllaços.

Enllaços

Intal·lacio del wordpress a la raspberry pi:
https://www.htpcguides.com/install-wordpress-on-raspberry-pi-with-raspbian/

Plug-in de borsa de treball:

https://wpjobmanager.com/
https://wordpress.org/plugins/wp-job-manager/
http://www.ifeelweb.de/2014/666/notify-wp-job-manager-listings-wordpress-plugin-post-status-notifier/
https://wpjobmanager.com/document/translating-wp-job-manager/
https://wordpress.org/plugins/loco-translate/installation/

Plug-in de restricció de pagines o inclús de trossos de pagina:
https://wordpress.org/plugins/restrict-content/

Funció de redireccionament a la pàgina inicial:
http://www.danielnabil.com/blog/redireccion-usuarios-registro-wordpress/
http://www.danielnabil.com/blog/que-es-archivo-functions-php-temas-wordpress/

Copies de seguretat:
https://bwp.hmn.md/support-center/backupwordpress-faqs/\\Feia copies quan li donava la gana…

aquest va millor: https://backwpup.com/

Where are my backup files stored?

Backups are stored on your own host server in /backups. You can change the directory by modifying the wp-config.php file (see FAQ – How do I modify my wp-config file?): define (‘HMBKP_PATH’ , ’your directory’); We do not have access to any of the backup files that have been created by BackUpWordPress

Personalització del tema

El tema instal·lat es el kichu. El menu va deixar de funcionar però vaig reinstal·lar el tema i es va solucionar. Però vaig perdre les configuracions per aixó ara les documente:

Al tema podem fer personalitzacions, algunes de elles importants com redirigir els usuaris a una pàgina en concret.

Per personalitzar el peu de pàgina he editat el footer.php i he posat el següent:(he comentat el kichu_credits i he afegit la frase i el link)

<footer>
<div class="credits">
Altre lloc gestionat per <a href="http://controlonline.net">controlonline.net</a>
<!-- 	<?php do_action('kichu_credits'); ?> -->
</div>
</footer>

</div><!-- /#wrapper -->
<?php wp_footer(); ?>
</body>
</html>

Redireccionar els estudiants a les ofertes de treball i als administradors al tauler. A functions.php:

// ---------------------------------
// Redirección de registro (login) 
// según el tipo (rol) de usuario.
// ---------------------------------
function mytheme_custom_login_redirect($redirect_to, $request, $user) {
  global $user;
  if ( isset( $user->roles ) && is_array( $user->roles ) ) {
   
    // Si es un usuario administrador
    // le redirigimos a la página de gestión de plugins
    if ( in_array( 'administrator', $user->roles ) )
      return home_url( '/wp-admin/index.php' );
 
    // Si es un usuario con permisos de editor
    // le enviamos a la página de gestión de entradas.
    elseif ( in_array( 'subscriber', $user->roles ) )
      return home_url( '/llocs-de-treball-disponibles/' );
    elseif ( in_array( 'employer', $user->roles ) )
      return home_url( '/llocs-de-treball-disponibles/' );

    
       
    // Y a todos los demás usuarios
    // les redirigimos a la página de inicio de la web.
    else
      return home_url();
         
  } else {
    return $redirect_to;
  }
}
add_filter( 'login_redirect', 'mytheme_custom_login_redirect', 10, 3 );
public/linux/raspberry_pi/nginx/wordpress.txt · Darrera modificació: 2018/03/02 13:42 per crevert