Eines de l'usuari

Eines del lloc


start

NOTICIES - IDEES

De fet podem passar de GRAFCET A LADDER SENSE SET-RESET. Utilitzan només bobibes. Com explica aquest pdf grafcet-ladder-sense-sets-ni-resets.pdf
Com es un set i un reset a la lògica cablada?

Autòmat es una màquina d'estats finits determinista.

Com per exemple un ascensor sabem el que passarà quan pitgem el 2 i estiguem al 0. Si fos una màquin amb inteligència artificial no caldria que pitjarem el 2, però segur que ens enviaria al 2?

No comenceu a programar amb un arxiu nou, editeu un ja fet. Així veiem la importància del codi obert.

Interessants enllaços:

Les 20 millors impresores DIY

Millors llocs per trobar .stl

Ultims canvis

start.txt · Darrera modificació: 2018/04/10 10:34 per crevert